SAT JULY 1 (7pm-late) : XXX MOVIE CLUB: TOUKI BOUKI-The Journey of the Hyena (1973)

xxx x touki bouki.jpg

Sat Aug 15 : XXX MOVIE CLUB: OUSMANE SEMBENE DOUBLE FEATURE – LA NOIRE DE(1966) & MANDABI(1968)

xxx x Sembene Double Feature